Vi vill att alla barn ska få upptäcka att IT är kul, spännande och lärorikt. Samtidigt vill vi lyfta lärarnas/fritidslärarnas kompetens inom detta område så att de vågar och vill visa barnen roliga och kreativa övningar kopplade till digitala verktyg.

IT-klubben är ett “allt-i-ett-paket” för grundskolans yngre åldrar (åk 1-3) och fritids – utbildning, materiallåda och en lärarhandledning. I handledningen finns färdiga upplägg för till exempel enkel programmering, animering, tipspromenad med QR-koder, appar för digitalt berättande, färdiga spelomgångar i Kahoot och Quizlet Live, material för att levandegöra sagor i 3D och mycket mer. Varje övning är tänkt att pågå ca 1 timme. Den stora materiallådan är gjord för att ni enkelt ska kunna starta upp direkt, ingen planering eller inköpstid behöver läggas på att komma igång!

Varför startades IT-klubben?

Idag handlar en del av den moderna allmänbildningen om att vara digitalt kompetent. Samhället digitaliseras i en rasande fart och nya innovativa tekniska lösningar gör intåg i vår vardag. I den reviderade läroplanen för grundskolan, fritidshemmen och förskoleklassen (LGR11) framgår det att digitala verktyg är en självklar del av undervisningen och att skolans uppdrag är att arbeta med att höja elevernas digitala kompetens. Detta tycker vi är bra!

Vi har dock förstått att många pedagoger och lärare behöver hjälp med att implementera detta i klassrummet. Därför tog vi hjälp av Camilla Askebäck Diaz och Patricia Diaz – två av Sveriges ledande lärare inom digitalisering. De har tillsammans arbetat fram övningar och lärarhandledningen till IT-klubben!

Lärarhandledningen

I lärarhandledningen finns 12 färdiga övningar med tillhörande material. Varje övning är utförligt beskriven i punktform och enkel att genomföra. Alla övningar har direkta kopplingar till förmågor och det centrala innehållet från läroplanen för fritidshemmet. Många av övningarna kan dessutom kopplas till förmågor och det centrala innehållet för grundskolans yngre åldrar (årskurs 1-3).

På den här länken kan du provläsa IT-klubbens lärarhandledning!

Följ gärna IT-klubben på Facebook och Instagram!

Bildresultat för följ facebook   Bildresultat för följ oss på instagram